Toteutettuja työkohteita

 

Rakennuttaja Rääkkylän pakkaus Oy
Rakennuttajan edustaja Jussi Vänskä
Valvoja Miika Harinen / M-Plan Oy
Toteutusajankohta elokuu - joulukuu 2013

Laajuus

Varastohallin laajennus 500 m2 / 2 650 m3
Asfaltoitua piha-aluetta 1 800 m2

Tärkeimmät yhteistyökumppanit

Tämän varastohallin rakentaminen oli uutta meidän palveluvalikoimassamme, sillä aikaisemmin olemme pääasiassa tehneet vain maanrakennus ja perustustöitä. Nyt saimme mahdollisuuden tehdä koko rakennus valmiiksi aina pohjatöistä katolle asti. Vaikka tämä ei olekaan aikaisemmin ollut yrityksemme varsinaista leipätyötä, niin jatkossa olemme yhä enemmissä määrin kiinnostuneita urakoimaan vastaavanlaisia kohteita kokonaisuustöinä.

 
Rakennuttaja Pohjois-Karjalan osuuskauppa
Rakennuttajan edustaja Osmo Nevalainen
Valvoja  
Toteutusajankohta elokuu 2012 – heinäkuu 2013

Laajuus

Rakennuksen laajennus 7 500 m2
Piha-alueiden rakentamista 15 000 m2
Perustusten betonitöitä 650 m3
Alueen viemäriverkostoa 1 000 m2
Joensuun Veden vesihuoltolinjan siirtotöitä 300 m2

Tärkeimmät yhteistyökumppanit

 

Prisman laajennuksen kiireisestä aikataulusta ja suhteellisen mittavista suoritemääristä johtuen työmaa tuli saada käyntiin hallitusti, mutta todella ripeästi. Täytyi aloittaa monta työvaihetta samanaikaisesti; mm. vesihuoltolinjan siirtotyöt, vanhan kesämyymälän purkutyöt sekä perustusten teko.

Työt etenivät suunnitellun aikataulun mukaisesti koko syksyn ajan ja varsinainen urakkasuoritus saatiin toteutettua sovitun ajan puitteissa, ennen talven alkua. Tämän jälkeen rakennettiin vielä varavesiallas, jonka rakennustyöt aloitettiin marraskuun lopussa ja saatiin valmiiksi ennen joulua.  Talven 2013 aikana tehtiin vielä piha-alueen teräsrakenteinen ympärysaita peltiverhouksineen.

Rakennuttaja Joensuun kaupunki
Rakennuttajan edustaja Jouko Tolvanen
Valvoja Janne Kettunen / Sito Oy
Toteutusajankohta maaliskuu - elokuu 2013

Laajuus

Kadun- ja kevyenliikenteen väylän rakentaminen 500 m
Vesihuoltoverkostoa 500 m
Louhintaa 1 800 m

Tärkeimmät yhteistyökumppanit

 

Kohteena oli normaalia kadun- ja kunnallistekniikan rakentamista. Kevät 2013 oli kelien suhteen todella suotuisaa aikaarakentaa. Puolet urakka-alueesta oli ns. suljettua aluetta ja toinen puoli oli yhteydessä käytössä olevaan tiehen, jossa liikennemäärät olivat kylläkin vähäisiä.

Tässä urakassa louhintatyöt ja urakka-alueella sijaitsevan asuinkiinteistön kulkuyhteyksien avoinna pitäminen olivat asioita joihin kiinnitimme erityisen paljon huomiota.

Rakennuttaja Joensuun Vesi
Rakennuttajan edustaja / valvoja Anne Savolainen
Toteutusajankohta joulukuu 2012 - huhtikuu 2013

Laajuus

Paineviemäriä Ø 63 1 800 m
Viettoviemäriä Ø 160 980 m
Vesijohtoa Ø 110 – 63 850 m
Yleisen tien alitustöitä, Ø 140 – 273mm, pit. 12 – 28 m 3 kpl

Tärkeimmät yhteistyökumppanit

  • SK – Kaivu Oy
  • Kaivu ja kuljetus Pyöriäinen Ay
  • Louhintatyö T. Huikuri Oy

 

Kohde oli pääosin normaalia vesihuollon rakentamista, mutta viettoviemäriosuuksilla kaivantosyvyydet ylsivät paikoin jopa yli viiteen metriin, joka aiheutti hieman päänvaivaa. Lisäksi suoritimme muutamille yksityishenkilöille liittämistä viemäriverkostoon; mm. pumppaamon asennuksia.